• Adam Hall Asia

  Adam Hall Asia

  Khách tham quan InfoComm Đông Nam Á từ ngày 15-19/05/2019 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok sẽ được nhận những ưu đãi mới nhất từ Adam Hall tại gian E40.

 • Arthur Holm

  Arthur Holm

  Arthur Holm sẽ triển lãm những sản phẩm mới nhất tại InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trong khu vực. Hãy tới thăm gian triển lãm E17 của họ tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • ATEN

  ATEN

  Chiêm ngưỡng những sản phẩm mới nhất của ATEN ở InfoComm Đông Nam Á tại gian C45, Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • Audio-Technica SEA

  Audio-Technica SEA

  Audio Technica cũng sẽ góp mặt trong triển lãm InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên từ ngày 15-19/05/2019 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok, với những sản phẩm mới nhất ở gian E35.

 • Chiayo

  Chiayo

  Chiêm ngưỡng những sản phẩm mới nhất của Chiayo Electronics ở InfoComm Đông Nam Á tại gian E60, Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • Epson Singapore

  Epson Singapore

  Epson cũng sẽ góp mặt trong triển lãm InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên từ ngày 15-19/05/2019 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok, gian C20.

 • ESCO

  ESCO

  ESCO sẽ triển lãm những sản phẩm mới nhất tại InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trong khu vực. Hãy tới thăm gian triển lãm E66 của họ tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • Exterity

  Exterity

  Exterity cũng sẽ góp mặt trong triển lãm InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên từ ngày 15-19/05/2019 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok, gian E01.

 • Fitness Audio

  Fitness Audio

  Khách tham quan InfoComm Đông Nam Á từ ngày 15-19/05/2019 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok sẽ được trải nghiệm những sản phẩm mới nhất của Fitness Audio tại gian B54.

 • Kramer

  Kramer

  Chiêm ngưỡng những sản phẩm mới nhất của Kramer Electronics ở InfoComm Đông Nam Á tại gian D35, Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • Organizer Interview

  Organizer Interview

  InfoCommAsia executive director Richard Tan explains why Bangkok was the perfect location to stage the inaugural InfoComm SEA event from 15-17 May 2019.

 • Panasonic Systems

  Panasonic Systems

  Panasonic Systems sẽ triển lãm những sản phẩm mới nhất tại InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trong khu vực. Hãy tới thăm gian triển lãm F30 của họ tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • Partilink

  Partilink

  Partilink sẽ triển lãm những sản phẩm mới nhất tại InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trong khu vực. Hãy tới thăm gian triển lãm B50 của họ tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • Shenzhen Taiden Ind.

  Shenzhen Taiden Ind.

  Taiden cũng sẽ góp mặt trong triển lãm InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên từ ngày 15-19/05/2019 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok, gian F15.

 • Shure Asia

  Shure Asia

  Khách tham quan InfoComm Đông Nam Á từ ngày 15-19/05/2019 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok sẽ được nhận những ưu đãi mới nhất từ Shure tại gian D25.

 • Sonos Libra

  Sonos Libra

  Chiêm ngưỡng những sản phẩm mới nhất của Sonos Libra ở InfoComm Đông Nam Á tại gian B30, Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

 • Star Electronics

  Star Electronics

  Star Electronics sẽ triển lãm những sản phẩm mới nhất tại InfoComm Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trong khu vực. Hãy tới thăm gian triển lãm C15 của họ tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Bangkok từ ngày 15-19/05/2019.

Ya, saya ingin berlangganan milis Anda

Pelanggan milis InfoComm Southeast Asia akan mendapatkan informasi dan perkembangan terbaru mengenai kegiatan ini.

Dengan mengklik Berlangganan, Anda setuju untuk menerima informasi dari penyelenggara acara.