search

ข้อมูลตลาด รุ่งอรุณแห่งยุคอาเซียนใหม่

ด้วยความปรารถนาที่จะมีอนาคตที่ดีกว่า กับประชากรหนุ่มสาวที่มีความรู้และเต็มไปด้วยพลัง กว่า 640 ล้านคน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะกลายเป็นเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ภายในปี พ.ศ. 2593

ในปี พ.ศ. 2561 ประมาณการ GDP ของประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนประมาณ 2.92 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2560 และเป็นจุดสูงสุดจากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2552 การเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะยังคงทรงตัวที่ 5.2% ในปี พ.ศ. 2561 และ 2562

การสร้างเครือข่าย ทั่วโลกเพื่อเศรษฐกิจที่ "ดีเลิศ"

ความก้าวหน้าทางการค้าและการเมืองถูกสร้างขึ้นจากการรวมตัวของ 10 ประเทศภายใต้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเสรีระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและอำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง การทหาร การศึกษาและการผสมผสานทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย

นอกเหนือจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาตลาดเดียวและเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7% ภายในปี พ.ศ. 2568 อาเซียนกำลังสร้างความสัมพันธ์กับหกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจีนและอินเดีย เพื่อสร้างความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP)

เศรษฐกิจที่ "ดีเลิศ" นี้จะเป็นข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคที่มีความทะเยอทะยานที่สุดในโลก ซึ่งครอบคลุม 48% ของประชากรโลกและ 30% ของการค้าโลก

ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มความน่าดึงดูดใจของภูมิภาคในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางการค้าและการลงทุน และการค้าภายในอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง 2568

เติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความวุ่นวาย

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงแข็งแกร่ง

โรงเรียนธุรกิจของสวิส IMD (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการ) อันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี พ.ศ. 2562 ห้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือกระโดดไปข้างหน้า

ในแง่ของสงครามการค้าชิโน - สหรัฐ ผู้สังเกตการณ์ตลาดได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ ทั้ง บริษัทในสหรัฐและจีนกำลังเปลี่ยนฐานการผลิตไปยังประเทศในอาเซียนเพื่อหนีภาษี

เวียดนามกลายเป็นตัวเลือก ตั้งแต่สหรัฐฯ ได้กำหนดเรื่องการเก็บภาษีศุลกากรกับจีนในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามพุ่งขึ้นถึง 7.9% ภายใน 1 ปี

กล่าวโดยสรุปก็คือ RCEP นี้จะเป็นตัวช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากสงครามทางการค้าด้วย

การแพร่กระจายของเศรษฐกิจดิจิตัลอาเซียน

เศรษฐกิจดิจิตัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - คำจำกัดความของทุกธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ - จะดำเนินไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยคาดว่าจะขยายตัว 6.4 เท่าจาก 31 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2558 เป็น 197 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2568 ตามข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA)

ประชากรวัยหนุ่มสาวชาวเมืองที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวบ่งบอกว่า เศรษฐกิจของอาเซียนกำลังพัฒนา กำลังก้าวกระโดดจากแบบเก่า เปลี่ยนจากการชำระเงินสดไปสู่การชำระผ่านมือถือโดยตรง (ข้ามขั้นตอนบัตรเครดิต) จากการต่อรองค่า

โดยสารรถตุ๊กตุ๊กก่อนจะโดยสาร กลายเป็นแอพสำหรับการเรียกรถแทน อย่างเช่น แอพ Pass ของกัมพูชาที่ใช้สำหรับการเรียกรถตุ๊กตุ๊ก (ข้ามกระบวนการเรียกรถที่ใช้มิเตอร์)

ฉันต้องการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์งาน

ผู้สมัครเข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์ ได้รับข้อมูลอัพเดทใหม่ล่าสุดจากงาน

คลิกที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดงาน