search

EXHIBIT AT InfoComm Southeast Asia จองพื้นที่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน InfoComm Southeast Asia และปลดล็อกโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ

ค่าใช้จ่าย

ราคาสมาชิก
(ต่อตร.ม.) (ขั้นต่ำ 9 ตร.ม.)
ราคาปกติ
(ต่อ ตร.ม.) (ขั้นต่ำ 9 ตร.ม.)
พื้นที่เปล่า แพคเกจพื้นที่พร้อมตกแต่ง2 พื้นที่เปล่า แพคเกจพื้นที่พร้อมตกแต่ง2
ราคามาตรฐาน USD 440 USD 505 USD 470 USD 535
ราคาส่วนลด Loyalty และ Early Bird1 USD 390 USD 455 USD 440 USD 505
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีก่อสร้างบูท 2 ชั้น
(ขั้นต่ำ 120 ตร.ม. พื้นที่ชั้น 2 ไม่เกิน 40% ของพื้นที่ในสัญญา)
USD 250
1 ราคา Loyalty Rate สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมงาน InfoComm Southeast Asia 2019
2 แพคเกจพื้นที่พร้อมตกแต่งรวมพื้นที่เปล่า กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้

อุปกรณ์ที่อยู่ในแพคเกจพื้นที่พร้อมตกแต่ง

เฟอร์นิเจอร์ ไฟฟ้า 9 - 17 18 - 26 27 - 35 > 36
โต๊ะเจรจา 1 2 3 4
เก้าอี้ 3 4 6 8
ตู้ล็อคได้ 1 2 3 4
เคาเตอร์ 1 2 3 4
ถังขยะ 1 2 3 4
ไฟส่องสว่าง 100W 2 4 6 8
ปลั๊กไฟ 5AMP 500W 3 4 5 6
* จำเป็นต้องกรอก
() - -
() - -
() - -

Fill in the fields below if you would like your colleague(s) to be copied in this communication.

By clicking on Submit, you agree to receiving information from the show organizer.

ฉันต้องการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์งาน

ผู้สมัครเข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์ ได้รับข้อมูลอัพเดทใหม่ล่าสุดจากงาน

คลิกที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดงาน