search

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ปิดแล้ว

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าของเราได้ปิดลงแล้ว โปรดนำนามบัตรไปลงทะเบียนที่หน้างาน ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าชมงานแสดงสินค้าและงานสัมมนา เปิดลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาปิด แล้วพบกันที่งาน InfoComm Southeast Asia 2019

 • 15 พฤษภาคม 2562
  วันพุธ

  เวลางาน

  10.00 – 18.00 น.

  (สำหรับผู้ชมงานเพื่อธุรกิจเท่านั้น)
  เวลาลงทะเบียน

  9.30 – 17.30 น.

 • 16 พฤษภาคม 2562
  วันพฤหัสบดี

  เวลางาน

  10.00 – 18.00 น.

  (สำหรับผู้ชมงานเพื่อธุรกิจเท่านั้น)
  เวลาลงทะเบียน

  9.30 – 17.30 น.

 • 17 พฤษภาคม 2562
  วันศุกร์

  เวลางาน

  10.00 – 16.00 น.

  (สำหรับผู้ชมงานเพื่อธุรกิจเท่านั้น)
  เวลาลงทะเบียน

  9.30 – 15.30 น.

 • เคานเตอร์ลงทะเบียนจะปิดก่อนเวลางาน 30 นาที
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าและงานสัมมนาที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนได้หากมีเหตุอันควร

ฉันต้องการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์งาน

ผู้สมัครเข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์ ได้รับข้อมูลอัพเดทใหม่ล่าสุดจากงาน

คลิกที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดงาน