search

เกี่ยวกับ ข้อมูลผู้ชมงาน

ผู้เข้าชมงานมาจาก 45 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้มีอิทธิพลและผู้ใช้จากกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจและองค์กรของพวกเขา
ผู้เข้าร่วมงานมาจาก:

กลุ่มอุตสาหกรรมภาพและเสียง (AV):

 • ที่ปรึกษาด้านภาพและเสียง
 • ผู้วางระบบภาพและเสียง
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ ระบบและโซลูชั่นภาพและเสียง
 • ตัวแทนผู้ผลิต (ผู้แทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า)
 • บริษัทให้เช่าอุปกรณ์และเวที

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT):

 • ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบ IT
 • ตัวแทนผู้ผลิต (ผู้แทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า)
 • ผู้ผลิตสินค้า IT

กลุ่มผู้ใช้ (End-USERS):

 • การแพร่ภาพและกระจายเสียง / โทรคมนาคม
 • ธุรกิจและการค้า
 • การป้องกันประเทศ
 • การศึกษา
 • ความบันเทิงและสันทนาการ
 • การเงินการธนาคาร
 • ภาครัฐบาล
 • สุขภาพ
 • การบริการ
 • สื่อ / โฆษณา
 • การประชุม / อีเว้นท์
 • พิพิธภัณฑ์
 • กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / สถาปัตยกรรม / ที่ปรึกษาด้านวิศวกรงานระบบ / การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • ความปลอดภัย
 • การคมนาคม
 • ศาสนา

ฉันต้องการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์งาน

ผู้สมัครเข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์ ได้รับข้อมูลอัพเดทใหม่ล่าสุดจากงาน

คลิกที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดงาน