ด้วยการรวบรวมผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2016 และประชากรจำนวน 630 ล้านคน ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) กลายมาเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ของโลกโดยคาดการณ์ว่าจะใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกในปีค.ศ. 2050

ฉันต้องการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์งาน

ผู้สมัครเข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์ ได้รับข้อมูลอัพเดทใหม่ล่าสุดจากงาน

คลิกที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดงาน