search

ภาพรวม สัมมนา

เมื่อตระหนักได้ว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญในการแบ่งปัน และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดผลสำเร็จ InfoComm Southeast Asia จึงประกอบไปด้วยโปรแกรมสัมมนาอันเข้มข้น

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงอิทธิพลในวงการมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในอนาคต เทคโนโลยีอันทันสมัย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม ผ่านทางการอภิปราย งานสัมมนาและการประชุม

ทุกงานสัมมนาประกอบไปด้วย 3 โปรแกรมย่อย: งานสัมมนาด้านการศึกษา (The InfoComm University Seminar) การสัมมนาเชิงอุตสาหกรรม (Industry Forums) และ การนำเสนอข้อมูลจากผู้ผลิต (Manufacturers’ Presentations) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะทางให้ได้ศึกษา เรียนรู้ในเชิงลึกมากขึ้นด้วย

จับตาดูคลื่นลูกใหม่ของการพัฒนาในอุตสาหกรรมและข้อมูลตลาดเชิงลึกที่งานสัมมนา InfoComm Southeast Asia 2019

ฉันต้องการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์งาน

ผู้สมัครเข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์ ได้รับข้อมูลอัพเดทใหม่ล่าสุดจากงาน

คลิกที่นี่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดงาน