search

LIÊN HỆ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

 • GIÁM ĐỐC SỰ KIỆN
  Expo Inter Co Ltd Kanokwan Sukchaisri
  T
  +66 2 115 8930
  M
  +66 81 833 1839
  E
  ks@expointer.net
 • ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
  InfoCommAsia Pte Ltd

  20 Kallang Ave, 2nd Floor
  Singapore 339411

  David Lim Senior Director
  M
  +65 9683 5275
  E
  davidlim@infocommasia.com
 • GIÁM ĐỐC SỰ KIỆN
  Expo Inter Co Ltd Kanokwan Sukchaisri
  T
  +66 2 115 8930
  M
  +66 81 833 1839
  E
  ks@expointer.net