search

InfoComm SEA TÀI LIỆU TẢI VỀ

Nhận thông tin, cập nhật và thông báo mới nhất về InfoComm Đông Nam Á tại đây.

Thư mời IFSEA 2019 – Các chuyên gia Kênh AV

Đơn vị tích hợp hệ thống AV; Đơn vị tư vấn AV; cùng nhà Phân phối & đại lý AV

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019 – Các chuyên gia CNTT

Đơn vị tích hợp hệ thống IT; Đơn vị tư vấn IT; cùng nhà Phân phối & đại lý IT

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019 – Các nhà Quản lý Công nghệ trong các Tổ chức Giáo dục

Giáo dục

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019 – Các chuyên gia trong ngành Nhà hàng, Khách sạn

Nhà hàng - Khách sạn

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019 – Các chuyên gia trong ngành Bán lẻ

Bán lẻ

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019 – Giám đốc điều hành và quản lý công nghệ trong chính phủ, dịch vụ quốc phòng và an ninh công cộng, và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường hàng không, đường bộ và đường biển

Chính phủ & Giao thông

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019 – Các chuyên gia và quản lý tại các cơ sở Giải trí và Sự kiện

Giải trí/Sự kiện; Đơn vị tổ chức sự kiện và các công ty Cho thuê & Dàn dựng chương trình

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019 – Các nhà Quản lý Công nghệ trong các Tổ chức Tài chính

Tài chính và ngân hàng

Tải bản PDF

Thư mời IFSEA 2019

Xây dựng; Doanh nghiệp; Phát thanh/Viễn thông; Tôn giáo; Truyền thông/Quảng cáo và Chăm sóc sức khỏe.

Tải bản PDF

Tài liệu bán hàng 2019

Tải bản PDF