search

Vào cửa MIỄN PHÍ CỔNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐÃ ĐÓNG

Hệ thống đăng ký trực tuyến hiện đã đóng. Vui lòng xuất trình danh thiếp khi đăng ký tại triển lãm. Sự kiện miễn phí vé vào tham gia triển lãm cũng như mọi hội thảo và diễn đàn giáo dục cho khách tham quan thương mại. Quầy đăng ký sẽ mở lúc 9:30 sáng và đóng 30 phút trước khi triển lãm kết thúc.

Hẹn gặp quý vị tại triển lãm.

 • 15/05/2019
  THỨ TƯ

  GIỜ MỞ CỬA

  10:00SÁNG - 6:00TỐI

  (Cho khách doanh nghiệp tham quan)
  GIỜ ĐĂNG KÝ

  9:30SÁNG - 5:30TỐI

 • 16/05/2019
  THỨ NĂM

  GIỜ MỞ CỬA

  10:00SÁNG - 6:00TỐI

  (Cho khách doanh nghiệp tham quan)
  GIỜ ĐĂNG KÝ

  9:30SÁNG - 5:30TỐI

 • 17/05/2019
  THỨ SÁU

  GIỜ MỞ CỬA

  10:00SÁNG - 4:00TỐI

  (Cho khách doanh nghiệp tham quan)
  GIỜ ĐĂNG KÝ

  9:30SÁNG - 3:30TỐI

 • Quầy đăng ký sẽ đóng 30 phút trước khi triển lãm kết thúc.
 • Khách vào tham quan sảnh triển lãm và phòng hội nghị phải từ 18 tuổi trở lên.
 • Đơn vị tổ chức có toàn quyền từ chối đăng ký.

Có, cho tôi vào danh sách nhận thư.

Nếu đăng ký nhận thư từ InfoComm Đông Nam Á, quý vị sẽ nhận được thông tin và cập nhật kịp thời về triển lãm.

Bằng việc nhấp vào Đăng ký, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.