search

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GỬI BÀI DIỄN THUYẾT

Nếu quý vị muốn diễn thuyết tại Hội nghị Thượng Đỉnh InfoComm Đông Nam Á 2019, vui lòng hoàn thành biểu mẫu đăng ký diễn thuyết dưới đây. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Joey Choo qua email jchoo@avixa.org.

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây bằng TIẾNG ANH

Trường có dấu * là trường bắt buộc
() - -
() - -
() - -

Bằng việc nhấp vào Gửi, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.

Có, cho tôi vào danh sách nhận thư.

Nếu đăng ký nhận thư từ InfoComm Đông Nam Á, quý vị sẽ nhận được thông tin và cập nhật kịp thời về triển lãm.

Bằng việc nhấp vào Đăng ký, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.