search

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GỬI BÀI DIỄN THUYẾT

Nếu bạn muốn có bài diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh InfoComm Đông Nam Á 2020, vui lòng điền vào mẫu Đề xuất đề tài bên dưới. Hạn chót nộp hồ sơ là Thứ Hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019. Để biết thêm thông tin và yêu cầu của hội nghị thượng đỉnh, vui lòng liên hệ với Mavis Yong tại mavisyong@infocommasia.com.

Trường có dấu * là trường bắt buộc
() - -
() - -
() - -

Bằng việc nhấp vào Gửi, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.

Có, cho tôi vào danh sách nhận thư.

Nếu đăng ký nhận thư từ InfoComm Đông Nam Á, quý vị sẽ nhận được thông tin và cập nhật kịp thời về triển lãm.

Bằng việc nhấp vào Đăng ký, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.