Nhận thấy rằng giáo dục có vai trò thiết yếu trong hoạt động chia sẻ và triển khai thành công các công nghệ mới, mỗi đợt triển lãm InfocommAsia đều đi kèm một chương trình Hội nghị Thượng đỉnh được chuẩn bị kỹ càng.

Có, cho tôi vào danh sách nhận thư.

Nếu đăng ký nhận thư từ InfoComm Đông Nam Á, quý vị sẽ nhận được thông tin và cập nhật kịp thời về triển lãm.

Bằng việc nhấp vào Đăng ký, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.