Với giá trị tổng sản phẩm quốc nội toàn khu vực rơi vào khoảng 2,6 triệu USD trong năm 2016 và dân số hơn 630 triệu người, Đông Nam Á (ĐNA) là nguồn lực kinh tế toàn cầu mạnh mẽ dự kiến sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2050.

Có, cho tôi vào danh sách nhận thư.

Nếu đăng ký nhận thư từ InfoComm Đông Nam Á, quý vị sẽ nhận được thông tin và cập nhật kịp thời về triển lãm.

Bằng việc nhấp vào Đăng ký, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.