search

TỔNG QUAN HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH

Nhận thấy rằng giáo dục có vai trò thiết yếu trong hoạt động chia sẻ và triển khai thành công các công nghệ mới, Triển lãm Infocomm Đông Nam Á đi kèm một chương trình Hội nghị Thượng đỉnh được chuẩn bị kỹ càng.

Chuyên gia và những người truyền cảm hứng sẽ cùng tề tựu để thảo luận về các xu hướng, các công nghệ mới và những phương thức thực hành tốt nhất trong ngành tại các buổi thảo luận, hội thảo và diễn đàn trong triển lãm.

Mỗi Hội nghị Thượng đỉnh sẽ có ba chương trình phụ: Hội thảo InfoComm University, Diễn đàn nghề và Buổi thuyết trình của nhà sản xuất. Hàng năm cũng sẽ có nhiều nền tảng dành riêng trong ngành được giới thiệu để khuyến khích thảo luận sâu hơn.

Hãy đón đầu ngọn sóng phát triển và xu hướng thị trường ngay tại đây, ở Hội nghị Thượng đỉnh InfoComm Đông Nam Á 2019.

XEM CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Có, cho tôi vào danh sách nhận thư.

Nếu đăng ký nhận thư từ InfoComm Đông Nam Á, quý vị sẽ nhận được thông tin và cập nhật kịp thời về triển lãm.

Bằng việc nhấp vào Đăng ký, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.