Công nghệ đang tiến lên vùn vụt. Thay vì bắt kịp công nghệ, hãy đi tắt đón đầu. Hãy trở thành một trong số các đơn vị đầu tiên trải nghiệm những công nghệ Pro-AV và trải nghiệm tích hợp mới nhất. InfoComm Đông Nam Á chính là môi trường tốt nhất để học hỏi, tiếp xúc và ứng dụng các công nghệ này. Chúng có thể giúp tối giản hóa hoạt động vận hành của doanh nghiệp quý vị, nâng cao hiệu quả nơi làm việc và tạo ấn tượng sâu đậm nơi khách hàng.

Có, cho tôi vào danh sách nhận thư.

Nếu đăng ký nhận thư từ InfoComm Đông Nam Á, quý vị sẽ nhận được thông tin và cập nhật kịp thời về triển lãm.

Bằng việc nhấp vào Đăng ký, quý vị đồng ý nhận thông tin từ đơn vị tổ chức sự kiện.